مین هیوکم

آنیو!!

چطورین؟

امروز با عکسای پسرم مین هیوک اومدم.

قربونش برم الهیییییییییییییماچ

این عکس الانشه


این دو تام عکسای چند ماهگیشه


اینو باباش گرفته(تصویر مجازی کیوجونگهقهقهه)

 

خب دوستان حالا زنای این آقایون برای من توضیح بدن اینا چیه؟!


جوووونم عکس خانوادگیخنده

خب تا خانومای گرامی با این عکسا کنار میان من یه عکس از پسرم بذارممژه

تقدیم به عروسای گلمماچ

خب تا پست بعد بابای!Hello


/ 581 نظر / 47 بازدید
نمایش نظرات قبلی
غذل

باشه عزیزم[ماچ]

sARA

خدافظ[خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ]

غذل

من احتماا هستم نمیدونم ..........

غذل

[خداحافظ][خداحافظ][خداحافظ]

غذل

من برم ناهار[خداحافظ]

غذل

[بغل][ماچ][خداحافظ]

غذل

[نیشخند]

غذل

اومدم[پلک]

غذل

رفتی؟؟؟؟؟؟؟؟؟